wjd-sub

Internationale WJD-voorbereidingsbijeenkomst in Fatima: "Laten we bruggen bouwen"

Home » “Laten we bruggen bouwen”
mail twitter facebook
18 oktober, 2022
Ongeveer 300 afgevaardigden uit meer dan 100 landen van over de hele wereld en behorend tot bisschoppenconferenties, bewegingen en verenigingen, kwamen voor het eerst bijeen na de WJD in Panama.

De bijeenkomst is bedoeld om kennis te maken met de WJD-organisatie in Lissabon en de cultuur en de identiteit van het land (én de stad) waar de volgende jongerenwereldbijeenkomst met de paus plaats zal vinden. 

“Moge de volgende WJD een open ruimte zijn waar jonge mensen Christus kunnen ontmoeten en hun levensroeping in Hem kunnen vinden. Moge deze WJD een nieuw begin zijn voor velen van ons en voor de samenleving”. Zo sprak kardinaal Kevin Farrell, prefect van het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven (DLGL), die vandaag in Fatima de internationale bijeenkomst opende.  

Een echte ontmoeting

Voor Farrell is dit een “speciale gelegenheid” nadat de laatste bijeenkomst online plaatsvond in november 2020 vanwege de Covid-beperkingen. “Nu, hier in Fatima, zijn weer ervaringen mogelijk van echte ontmoeting, van wereldkerk zijn en kerk-op-weg-zijn en van gemeenschap in gebed”, dit zei de kardinaal terwijl hij de aanwezigen aanspoorde, “dat deze persoonlijke ontmoeting een teken mag zijn van het opbouwen van banden tussen naties en culturen. Iets waar de Wereldjongerendagen vanaf het begin voor hebben gestaan.”

Samen nadenken over de WJD

Tijdens de bijeenkomst nodigde Farrell de deelnemers uit om zich medeorganisator te voelen van de volgende Wereldjongerendagen en zich niet opstellen als “consumenten van een aanbod” maar juist om te werken in de geest van “een synodale kerk”.
De kardinaal moedigde iedereen in de voorbereidingen “de jongeren zelf de hoofdrolspelers te laten zijn”. Hij besloot met de aansporing om “een sterke gebedsgemeenschap te vormen op deze speciale plaats”, die Fatima is, en om zich in deze dagen van de voorbereidende bijeenkomst open te stellen “voor de inspiraties van de Heilige Geest”.

Woorden om aan de slag te gaan

Laten we ons hierbij aansluiten met gebed en ons inzetten om dit grootse event geestelijk te ondersteunen – en het zo te maken tot een werk van ons allen. Met de hoop dat iedereen, waar dan ook,  zich hierbij aansluit. We kunnen bidden, activiteiten organiseren of eraan meedoen, de WJD-kruistour volgen… én de handen uit de mouwen steken en je aanmelden als vrijwilliger.

Om de goede vruchten van de WJD 2023!

Design website: Impulsar strategy & design. Fotografie: Ramon Mangold