wjd-sub

Het thema van de WJD 2023

Home » De Wereldjongerendagen » Het thema van de WJD 2023
mail twitter facebook
In juni 2019 maakte paus Franciscus het thema bekend van de Wereldjongerendagen 2023: Maria stond op en ging met spoed (Lc 1, 39). Dit sluit naadloos aan op het thema van de Wereldjongerendagen in Panama, 2019: Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord (Lc 1, 38).

Een bijzondere ontmoeting

Nadat de aartsengel Gabriël aan Maria de boodschap bracht dat zij een zoon zou ontvangen, trekt zij erop uit en gaat op reis, voor een bezoek aan haar nicht Elizabeth. Zij ontmoeten elkaar en Elizabeth, zelf in verwachting, voelt haar kindje opspringen in haar schoot, bij het horen van de groet van Maria. Elizabeth, hoewel al op hoge leeftijd, bracht later Johannes de Doper ter wereld.

Maria: gids op onze reis

Maria is een echte gids voor ons, mensen. Zij leert ons ‘ja’ zeggen; ‘ja’ op de roepstem van God. Wij kunnen haar daarin als voorbeeld nemen. Daarom koos paus Franciscus voor dit krachtige, activerende thema. Want Maria ‘haastte zich met spoed’, op weg naar haar nicht Elizabeth – en naar haar grote Missie, als Moeder Gods. Wanneer zij haar nicht Elizabeth ontmoet, doet zij dit met het hart vol van God, vol van Zijn vreugde ook – en van zijn belofte. Zij wordt bewogen, zoals de paus stelt in zijn brief aan de jongeren van de wereld in het kader van de WJD 2023, door ‘gezonde haast’. In dezelfde brief vraagt paus Franciscus ons: Hoe bewegen jullie je door het leven? Blijven jullie stilstaan in neerslachtigheid, apathie en pessimisme? Of denk je verder in de toekomst, met oog en aandacht voor de anderen, geleid door de Heer?

Waar zendt Christus ons naartoe?

Maria die opstaat en met spoed op weg gaat is een teken en voorbeeld van naastenliefde en van een missionair vuur. De spoed waarmee zij reist, waarop zij erop uit trekt om haar opdracht en missie te volbrengen, staat aan de basis van de oproep van de paus aan alle jongeren: “Dat de evangelisatie van de jongeren actief en missionair mag zijn. Het is op die manier dat ze de levende Christus zullen herkennen en van Hem getuigen.

Ook in Christus Vivit, de apostolische exhortatie van paus Franciscus, roept hij de jongeren van de wereld op om moedige verkondigers van het evangelie te zijn: “Waar zendt Jezus ons naartoe? Er zijn geen grenzen en geen limieten: Hij zendt ons overal naartoe. Het evangelie is er voor iedereen, niet voor enkelingen.

Design website: Impulsar strategy & design. Fotografie: Ramon Mangold